Kayit

Yurdumuza kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte öğrencinin bizzat başvurması gerekmektedir:
  • Sabıka kaydı,
  • İkametgâh ilmuhaberi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Sağlık raporu,
  • Öğrenci belgesi,
  • ÖSYM sonuç belgesi.